Den årliga sjöräddningsuppvisningen kommer i år att ta nya former! En stor NYHET är tävlingen mellan Polisen, Gränsbevakningen, Ålands Brand- och räddningsförbund  och Sjöräddningen.  Tävlingen kommer gå av stapeln från scenen och gå i skojsam ton.  Lagen består av tre personer och starttid för tävlingen är 14:00. Kom och se när dessa samarbetspartners kämpar!