Stiftelsen Sjökvarteret fyller i år 20 år, för att uppmärksamma detta kommer vi under Sjödagarna få höra lite av historien bakom Sjökvarteret och Stiftelsen. Ett tal hålls av verksamhetsledare Bertil Karlsson där han berättar kort vad som hänt under alla dessa år.

Visste du t.ex. att; Albanus byggts i Sjökvarteret och över 30 träbåtar har byggts i Sjökvarteret + minst lika många renoveringar, störst av dem var restaureringen av museifartyget Sigyn.

Mer om detta i Sjökvarteret den 19/7 kl 17.00 på stora scenen

-