Vi stöder Ålands Sjödagar

Ett stort tack till alla sponsorer som bidragit till ÅLANDS SJÖDAGAR 2018.