Sjösäkerhetsdagen, 19 juli

Vi inleder årets Sjödagar med den välbesökta Sjösäkerhetsdagen. Ett detaljerat program finns i pdf-filen här på sidan.