Program

ÅLANDS SJÖDAGAR 2016

Programmet för Ålands Sjödagar 2016 är ännu bara i sin linda, men här hittar du ett preliminärt program.

Ramen för evenemanget 2016 blir i stort sett detsamma som tidigare år och 2016 kommer Ålands Sjödagar att profilera sig på Östersjön och få besök av skutor och båtar från våra närmsta grannar: Finland, Estland och Sverige.