Med [zoom]camp Åland kan du köra den speciella "zoomizen" runt en bana. Passar så väl vuxna som barn från ca 12-års ålder (små barn kan åka i famnen på förälder). Passar även utmärkt för rörelsenedsatta. Viktigt är att man kan behärska gas och broms, således är det bra att ha full funktion i båda händerna. [zoom]camp Åland är på plats 17.7-19.7 kl. 12-17 och 20.7 kl. 12-15.

 

Läs med om  [zoom]camp Åland på www.zoomcamp.ax.