Fornföreningen Fibula i Saltvik påbörjade våren 2012 bygget av ett vikingatida skepp såsom ett Leaderprojekt vilket blev färdigt våren 2014. Skeppet är 10 m långt och 2,60 brett. Sjösättning och namngivning skedde lördagen den 14 juni.

Huvudsyftet är att även till Åland återhämta och sprida kunskapen om förhistoriskt råseglings hantverk och -handalag. Hemmahamn är Kvarnbo, Saltvik.

Under Ålands Sjödagar har vi äran att skåda detta skepp i Sjökvartert. Välkomna!