Sjöfararkapellet

Ålands Sjödagar välkomnar dig till Filosofiska samtal längst ute på piren vid norra bassängen i sjöfararkapellet, i samarbete med Mariehamns församling. Flera intressanta diskussioner utlovas och på söndagen avrundar vi med en Pilgrimsmässa.

Onsdag 17.7 kl 19.00

Sitt i vågrörelsernas tystnad
Meditation med Kent Danielsson

Torsdag 18.7 kl 19.00

Om inget annat går, så gå
Om pilgrimsteologi med Maria Båsk

Fredag 19.7 kl 19.00

Kärlekens mångfald
Regnbågsfilosofi med Joel Lindfors & Peter Westling

Söndag 21.7 kl 14.00

Pilgrimsmässa