Styv stiltje - sånger från sjön med Fred Lane

På de stora segelfartygen sjöng sjömännen ”shanties” för att hålla en gemensam rytm i det tunga arbetet ombord. Här får ni också höra fiskares sånger samt sånger om sjön av sådana storheter som Evert Taube och Alf Henrikson.

Shanties bestod oftast av växelsång - en ”shantyman” sjöng olika texter och besättningen svarade med ett omkväde. Här leker jag, Fred, shantyman och publiken får agera besättning.

Fred Lane är från England. Efter att ha läst nationalekonomi på samma universitet som Mick Jagger åkte han till Sverige 1970 på ett sabbatsår. Det året varar än!

I Sverige blev han snabbt sångare på heltid och kände sig utvald när han fick framträda på Bastuns premiärkväll. Fred har seglat småbåtar och varit besättningsman på en galeas. Med viss betänketid kan han även idag skilja på styrbord och babord.