Nordiskt Kustkulturnettverk på Åland. Från vänster Anita Andreassen (Norge), Per-Inge Lindqvist (Sverige), Sigurbjörg Árnadóttir (Island), Johan Sjölund (Ålands Sjödagar), Hanna Hagmark-Cooper (Ålands Sjöfartsmuseum).

Förbundet Ålands Sjödagar har under helgen haft besök från några av medlemmarna i styrgruppen för Nordiskt Kustkulturnätverk. Ålands Sjödagar – Åland och Mariehamn – har blivit erbjudna att stå värd för det samnordiska evenemanget 2015.

Evenemanget, som hittills arrangerats på Island, Danmark och Sverige där Karlskrona stod som värd senaste sommar, syftar till att lyfta fram kustkultur av alla slag från det olika nordiska regionerna.

Pressmeddelande: 20131003_sjödagar_pressinfo
Notis: Ålands Radio och TV
Artikel Tidningen Åland:
Åland värd för kutlurevenemang, Tidningen Åland 6 november 2013