Idag ingick Mariehamns stad och Förbundet Ålands Sjödagar ett sponsorsavtal för de kommande tre åren. Det innebär att Ålands Sjödagar i Mariehamn anordnas 19-23 juli i år, och att styrelsen nu kan lägga gamla skulder bakom sig och istället kavla upp ärmarna och börja arbeta med sommarens stora maritima folkfest i Sjökvarteret.

-Det är med stor glädje vi konstaterar att vi nu får förutsättningar att börja jobba med 2017 års evenemang, säger Förbundet Ålands Sjödagars ordförande Astrid Olhagen.

Mariehamns stads motiv till att sponsorera evenemanget är för att det lockar besökare till staden, och stärker bilden av staden som maritim evenemangsstad.

-Det är populärt för både invånare och besökare, har ett utbud som riktar sig till olika åldersgrupper och harmonierar väl med vår sjöfartsprofil, säger Terese Flöjt, verksamhetsutvecklare för information och näringslivskontakter vid Mariehamns stad.