I Peter Hägerstrand och Curt Quarnström möts två generationer åländska musiker. Båda har vuxit upp i Mariehamn, upptäckt sin tids rockmusik och sedan varit verksamma annorstädes. I sommar möts de på Sjödagarna och tar sig an akustiska låtar ur Peters digra produktion. Dessutom utlovas ett par för tillfället väl valda covers.