Kurt Gullberg, författare till boken Skeppsbyggarland (utgiven 2014), kommer till Åland och håller en öppen föreläsning i auditoriet på Ålands sjöfartsmuseum, den 13 maj kl.19:00, om samarbetet mellan åländska redare och österbottniska skeppsbyggare på 1800-talet. Under 1800-talets andra hälft pågick ett intensivt byggande av träfartyg på Åland. Många av fartygen, som till exempel Leo och Amalthea, byggdes i Sydösterbotten för åländska redare.

Landskapsrådet Kurt Gullberg har tidigare arbetat som kulturchef vid Svenska Österbottens förbund för utbildning och kultur, och även medverkat som redaktör och skribent i ett flertal skrifter, främst inom arkeologins område.

Föreläsningen som har fritt inträde förverkligas i samarbete med Viking Line.

Läs mer här!