Förbundet Ålands Sjödagars nya styrelse konstituerade sig på torsdagskvällen. Till vice ordförande valdes Emmy Karlsson, till kassör Anders Nordlund och till sekreterare Kickan Franzén. Utöver dessa är AnnSofi Facius och Emil Weyand ledamöter i styrelsen. Astrid Olhagen valdes till ordförande av förbundstämman i oktober. 
Styrelsen har nu börjat sin planering för Ålands Sjödagar i Mariehamn 2019 med att lägga fast teman för de olika dagarna efter känd modell: Sjösäkehet på onsdagen, Hantverk på torsdagen, Folkmusik på fredagen, Maritima dagen på lördagen och Barnens dag på söndagen, och programinnehållet under dagarna kommer att bjuda både på nya inslag och kända och älskade aktiviteter.