Ålands Sjödagar i Mariehamn bjuder in storbåtar, skötbåtar, jullar och närpar till traditionell kappsegling för seglande bruksbåtar lördag 20 juli 2019 kl. 15.00. Tävlingen seglas på Slemmern med start och mål i Sjökvarteret. Båtarna tävlar i fyra klasser: Storbåtar max längd 13 m, skötbåtar 8,5 m, jullar och närpar 5,50 m.

Tävlingen är en del av evenemanget Ålands Sjödagar i Mariehamn som pågår i under tiden 17 - 21 juli i Sjökvarteret.
Anmäl gärna ert deltagande i förväg till:
Ålands Sjödagar i Mariehamn.
Facebook
med e-post: alandssjodagar@gmail.com
eller telefon: +358 80)457 526 7040