Ålands Sjödagar i Mariehamn 2019 ordnas under tiden 17-21 juli. Det beslöts på Förbundet Ålands Sjödagars årsmöte som hölls på onsdagskvällen. Förbundets ekonomi är nu under kontroll efter två framgångsrika år efter katastrofåren, och den nyvalda styrelsen ser med glädje fram mot nästa sommar. Astrid Olhagen valdes till nygammal ordförande, och från fjolårets styrelse sitter Anders Nordlund och Ann-Sofi Facius kvar, medan Kickan Franzén, Emil Weyand och Emmy Karlsson är nyvalda krafter i styrelsen.