Förbundet Ålands Sjödagars nya styrelse konstituerade sig på torsdagskvällen. Till vice ordförande valdes Emmy Karlsson, till kassör Anders Nordlund och till sekreterare Kickan Franzén.

Ålands Sjödagar i Mariehamn 2019 ordnas under tiden 17-21 juli. Det beslöts på Förbundet Ålands Sjödagars årsmöte som hölls på onsdagskvällen.