Ålands Sjödagar har fått gott med utrymme i Sveriges Segelfartygsförenings senaste utskick

Filmen "Hertiginnans sista resa" av Per-Ove Högnäs visas i Sjöfartsmuseets auditorium den 24.3 kl 19.00