Sjökvarteret

Många associerar fortfarande Sjökvarteret med Albanus. Här, för tjugofem år sedan, kunde ålänningarna på väg in till stan eller ut på landet dagligen se hur skrovet växte, stävar och spant restes, vägare sattes in och däcksbjälkar, skarndäck och häckbjälke och till slut hur bordläggningsplanka efter bordläggningsplanka naglades till spanten. En större folksamling än vid sjösättningen 24 juli 1988 hade knappast setts på Åland. Då blev det tomt på stranden. Kvar blev bara en liten barrack och ett lika litet såghus. Ingen funderade då på en fortsättning, åtminstone inte på allvar. Men fyra år senare sjösattes tremastskonaren Linden på samma ställe. Så var grunden lagd till ett Sjökvarter i Mariehamn.

Albanus var föregångaren, den första i en lång räcka fartygsrepliker som sedan 1988 sjösatts i Östersjön. Någonting att yvas över för stadens fäder, som över politiska gränser enades om att bevara och främja åländska traditioner och kultur inom olika områden förknippade med kust- och sjöliv, båt- och skeppsbyggeri. Just så låter paragraf två i stadgarna för stiftelsen med namnet Sjökvarteret i Mariehamn som staden grundade 1994.

De två små husen i den norra delen av Österhamn har sedan Albanusbygget vuxit ut till ett levande kvarter väl värt namnet Sjökvarter. I ett trettiotal byggnader verkar i dag båtbyggare, timmermän, konstnärer, konsthantverkare och guld- och silversmeder. Här finns trehundra meter kaj för skutor och större båtar. Mindre träbåtar ligger väl skyddade i ett pittoreskt sjöviste med bryggor och båthus och inloppet krönt av ett litet sjöfararkapell som alltid står öppet för meditation och kontemplation och sommartid flitigt nyttjas för olika sammankomster.

I Sjökvarteret finns två museer, ett för båtar och träfartygsbyggande och ett för traditionella motorer. Som område är Sjökvarteret dock ingalunda musealt. De flesta av Kvarterets hantverkare är företagare som verkar i egna byggnader. Det är det som är det unika Här kan man se båtar byggas och sjösättas (om man har tur), skutor riggas och smycken tillverkas. Här finns aktiviteter för hela familjen, också för de shoppingsugna. Naturligtvis kan man också äta i Sjökvarteret, i en originell restaurang som påminner om den gamla goda tiden i skärgården.

För många ålänningar är Sjökvarteret också en festplats. Här ordnas de populära Sjödagarna i juli, här tas våren emot under tjärmarknaden i april, här minns man Hiroshima i augusti och firar skördefesten i september m.m.

Välkommen till Sjökvarteret!

Mer info: www.sjokvarteret.ax