Jämställdhetsplan

Ålands Sjödagars syfte är att upprätthålla åländska sjöfartstraditioner och levandegöra genuin kustkultur idag och historiskt. Den åländska kustkulturen har historiskt förutsatt både kvinnors och mäns arbete för överlevnaden i skärgården, och så är det fortfarande. Att tydliggöra detta är en av ambitionerna med folkfesten Ålands Sjödagar i Mariehamn. Här lyfter vi sjöfartstraditioner och kustkultur, hantverk och musik med ambitionen att omfatta alla olika perspektiv på livet i närheten av havet.

Ett syfte med Sjödagarna är att göra det möjligt för hantverkare, föreningar och företag att få synlighet och inkomster till sina verksamheter och Ålands Sjödagar erbjuder därför under några dagar ett program som drar mycket folk till ett koncentrerat område. Det är en uttalad ambition att försäljarna och hantverken ska vara brett representerade och visa på både traditionellt kvinnliga och manliga hantverk, och att vi har en jämn könsfördelning mellan försäljarna.

I programutbudet verkar Förbundet Ålands Sjödagar för en jämn könsfördelning när det gäller de framträdande artisterna, och att de teman och andra programpunkter som förekommer också representerar både ett manligt och ett kvinnligt perspektiv.

En viktig besökargrupp är barnen, och det finns särskilda programpunkter för dem varje dag. Söndagen är dessutom helt vikt för barnen med pyssel, drakbygge, smide, käpphästhoppning, barkbåtsbygge och -kappsegling och här är ambitionen att alla barn ska uppmuntras att delta i alla olika aktiviteter, och att Ålands Sjödagar ska motverka förutfattade könsrollsmönster.

Styrelseledamöterna i Förbundet Ålands Sjödagar nomineras av sina respektive medlemsorganisationer. Förbundet uppmanar sina medlemsorganisationer att ha en jämn könsfördelning i sina nomineringar till styrelsen.