Drogpolicy

Ålands Sjödagar i Mariehamn är en folkfest under fem dagar i juli.

Syftet är att upprätthålla åländska sjöfartstraditioner och levandegöra kustkultur idag och historiskt.

Under Ålands Sjödagar i Mariehamn serveras alkohol, och det är arrangörernas ansvar att konsumtionen av alkohol hålls på en lagom nivå. Det rör sig många ungdomar på området, och kontrollen av att minderåriga inte dricker alkohol är högt prioriterad. Både serveringspersonalen och ordningsvakterna har klara instruktioner om att kontrollera åldern på dem som dricker alkohol inom serveringsområdet. Säkerhetsvakterna har också till uppgift att kontrollera att inte egen sprit tas med in på serveringsområdet.

Ålands Sjödagar har nolltolerans mot andra droger än alkohol.

Alla funktionärer i tjänst är självklart nyktra under Ålands Sjödagar.